Upravljanje programom "PX"    
upr1   Svi specifični parametri u vezi pakovanja memorišu se
u programe i mogu biti pozvani od strane lica koje rukuje mašinom.
Najveću prednost predstavlja LC-ekran, koji pokazuje
nazive programa, što omogućije najjednostavnije
upravljanje mašinom za pakovanje.

"BV" - upravljanje    
upr2   Upravljanje potenciometrom na bazi vremena,
vremena za stvaranje vakuuma kao i vremena za švajsovanja,
može da sepodešava okretnim dugmadima.
Sa pritisnim manometrom i STOP - dugmetom.

Senzorsko upravljanje "SX" i "GX"
upr3   SX i GX - upravljanje rade pomoću vakuum-senzora,
koji koji kontinuirano kontroliše proces pakovanja. Potrebna
vrednost vakuuma i vremena varenja se unapred odabiraju.
Kod GX-upravljanja stoji dodatno na raspolaganju uređaj
za dodavanje gasa (MAP). Ovo je neophodno kod osetljivih
prehrambenih proizvoda kao i radi što dužeg roka trajanja
pakovanih prehrambenih prozvoda!