Svaki naš dobavljač je specijalizovan za određene tipove opreme kao što su npr. termička obrada i dimljenje- Mauting, razne vrste mlevenja mesa-Seydelmann, ledomati-Brema,vakuum punilice-HTS itd. Ovaj podatak govori o tome da su svi kapaciteti proizvođača podređeni samo jednom tipu opreme a što se dalje odražava na kvalitet iste.

 

Ovakav odabir dobavljača je rezultat i sve šireg spiska korisnika naše opreme.