Fiba doo je kao osnov svog poslovanja izabrala procesnu opremu koja se koristi u mesnoj industriji a odnosi se na proces prerade mesa. Osnovi za odabir opreme koju smo ponudili našim potrošačima su: kvalitet, lokacija proizvođača, specijalizovana proizvodnja koja se odnosi samo na određeni tip opreme a ne kao kod pojedinih proizvođača gde jedan proizvođač proizvodi sve vrste opreme kao i fleksibilnost proizvođača da izađe u susret zahtevima korisnika opreme. Pored pomenutih osnova dodali smo i sopstvene principe a koji se takođe odnose na kvalitet usluge, brz i kvalitetan sopstveni servis kao i poverenje korisnika naše opreme koje smatramo nezamenjivim.

 

U ponudi opreme takođe smo se vodili i tehnološkim procesom gledajući da što je više moguće ponudimo sve mašine iz procesa prerade mesa.